BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG, NCKH, HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA NHÓM SỢI QUANG TỬ GIAI ĐOẠN 2018-2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2023-2026

10/14/2023 8:03:26 AM
Sáng ngày 12/10/2023, tại phòng thí nghiệm Quang tử Trường ĐH Hồng Đức đã diễn ra buổi báo cáo kết quả hoạt động NCKH và hợp tác quốc tế của nhóm Sợi quang tử (PCF) giai đoạn 2018-2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2023-2026 do TS. Lê Văn Hiệu - Trưởng nhóm PCF chủ trì cuộc họp.

      Tới dự buổi báo cáo, về phía đại diện BCN Khoa có TS. Hoàng Đình Hải - Phó Trưởng Khoa KHTN. Đại diện Bộ môn Vật lí có TS. Nguyễn Thị Thảo - Trưởng Bộ môn Vật lí. Về phía nhóm PCF, đông đủ các thành viên của nhóm đã tham dự và thảo luận tại cuộc họp.

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NHÓM PCF

      Nhóm PCF được thành lập theo quyết định số 1084/QĐ-ĐHHĐ ngày 12/7/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức với 5 thành viên. Trải qua 5 năm hoạt động, hiện nay nhóm gồm 8 thành viên: TS. Lê Văn Hiệu (Trưởng nhóm), PGS.TS Nguyễn Mạnh An, TS. Nguyễn Thị Thảo, TS. Nguyễn Thị Dung, TS. Chu Văn Biên, TS. Nguyễn Thị Huệ, ThS. Nguyễn Thị Loan, ThS. Lê Xuân Thế Tài.

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202310/Images/anh-1-20231014080033-e.jpg

Các thành viên nhóm PCF

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA NHÓM SỢI QUANG TỬ GIAI ĐOẠN 2018-2023

      Tại cuộc họp, đại diện nhóm PCF, TS. Lê Văn Hiệu đã báo cáo kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của nhóm sợi quang tử giai đoạn 2018-2023. Trong 5 năm qua, nhóm PCF đã đạt được những thành công to lớn.

Các thành viên trong nhóm đã đăng ký thành công 04 đề tài: 01 đề tài cấp tỉnh, 01 đề tài Nafosted của Bộ KHCN Việt Nam, 02 đề tài cơ sở (01 đề tài đang thực hiện). Về công tác đào tạo, các thành viên của nhóm đã đào tạo được 12 học viên cao học (11 học viên chuyên ngành VLLT và VL toán, 01 học viên chuyên ngành VLCR). Về hoạt động hướng dẫn sinh viên NCKH, nhóm sinh viên Trần Hồng Thắm, Nguyễn Trà My do TS. Lê Văn Hiệu hướng dẫn đạt giải Nhất cấp khoa và giải nhất cấp trường. Ngoài ra, các thành viên của nhóm còn tham gia hướng dẫn 02 học viên nghiên cứu sinh tại trường ĐH Vinh. Các thành viên của nhóm đã công bố 32 bài báo khoa học, trong đó có 16 bài báo trong danh mục ISI (06 Q1, 06 Q2, 04 Q3), 09 bài báo scopus/trong nước và 07 bài tham dự hội nghị quốc tế. Hiện nay, các thành viên đang tham gia viết 01 cuốn tài liệu tham khảo có tựa đề “Lý thuyết quang tử, dự kiến sẽ nghiệm thu vào tháng 04/2024.

Về công tác hợp tác quốc tế, nhóm PCF đang hợp tác nghiên cứu chặt chẽ với nhóm của GS. Bunzski, GS. Rafal Kaztelanic tại trường ĐH Tổng hợp Vác-xa-va, GS. Cao Long Vân tại trường ĐH Tổng hợp Zielona Gora, Ba Lan.

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202310/Images/anh-2-20231014080134-e.jpg

TS. Lê Văn Hiệu báo cáo kết quả nhóm đã đạt được trong giai đoạn 2018-2023

Phát biểu tại cuộc họp, TS. Hoàng Đình Hải cho rằng, để có được nhóm NC mạnh trước hết cần tập hợp được các nhà nghiên cứu trẻ. Để làm được điều đó, nhóm cần tổ chức thêm các buổi seminar với sinh viên, khuyến khích sinh viên tham gia NCKH, đẩy mạnh công tác truyền thông. Hiện nay việc đào tạo ngành Sư phạm ở khoa đang gặp nhiều khó khăn, và nhóm PCF là lợi thế để mở mã ngành đào tạo tiến sĩ. TS. Hoàng Đình Hải đề xuất nhóm hợp tác với Viện nghiên cứu Plasma ở Hà Nội, quan tâm nhiều hơn đến các nhóm nghiên cứu có tầm ảnh hưởng quốc gia, quốc tế.

Tiếp lời TS. Hoàng Đình Hải, PGS. TS Nguyễn Mạnh An đánh giá những thành tích mà nhóm đạt được trong 5 năm qua là rất đáng tự hào. Trong thời gian tới, nhóm cần đẩy mạnh đào tạo thực hành thí nghiệm cho sinh viên ngành Vật lí, đặc biệt là sinh viên CLC, góp phần nâng cao chất lượng đầu ra.

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2023-2026

Các thành viên nhóm PCF đã cùng nhau thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2023-2026. Hoạt động đào tạo, NCKH và hợp tác nghiên cứu vẫn sẽ là những hoạt động trọng tâm của nhóm.

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202310/Images/anh-3-20231014080157-e.jpg

Các thành viên tích cực thảo luận

Về hoạt động đào tạo, cần khai thác hiệu quả phòng thí nghiệm Quang tử để đào tạo thực hành thí nghiệm cho sinh viên ngành Vật lí. Tập trung nghiên cứu phục vụ đào tạo thực hành sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ), nhằm nâng cao chất lượng các luận văn bằng các kết quả thực nghiệm.

Về hoạt động NCKH, nhóm tập trung vào 3 hướng chính, đây là những hướng trọng yếu và có trong biên bản ghi nhớ hợp tác với các Giáo sư quốc tế, cụ thể:

- Nghiên cứu sự phát siêu liên tục trong sợi tinh thể quang tử.

- Nghiên cứu xoáy quang học.

- Đo chất lượng thực phẩm bằng phương pháp phổ huỳnh quang.

Về hoạt động hợp tác trong nước, tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhóm Quang tử tại Trường ĐH Vinh, do GS.TS. Đinh Xuân Khoa làm trưởng nhóm trong các nội dung:

- Tham gia các công đoạn nghiên cứu trong các bài báo khoa học, đề tài khoa học.

- Tham gia hướng dẫn chung nghiên cứu sinh.

Về hoạt động hợp tác quốc tế, nhóm PCF sẽ duy trì hợp tác chặt chẽ với các đối tác trên thế giới, đặc biệt là các nhà khoa học Ba Lan, ĐH Tổng hợp Vác-xa-va, Viện Nghiên cứu Vi điện tử và Quang tử tại Ba Lan, ĐH Tổng hợp Zielona Gora trên phương diện hợp tác bình đẳng, thúc đẩy nghiên cứu các hướng ứng dụng cao, cụ thể:

- Đào tạo nhân lực dưới nhiều hình thức như: thạc sĩ, tiến sĩ, postdoc trao đổi chuyên môn ngắn hạn.

- Hỗ trợ trong việc xây dựng các nội dung nghiên cứu mới, các cấu trúc sợi quang tử mới, các quy trình kĩ thuật mới đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu của phòng thí nghiệm Sợi quang tử tại Trường ĐH Hồng Đức.

Trên tinh thần đó, các thành viên trong nhóm đề xuất Nhà trường, Khoa KHTN tạo điều kiện để tham gia các hội nghị quốc tế nhằm cập nhật các hướng nghiên cứu mới, nâng cao khả năng nghiên cứu. Tạo điều kiện để nhóm được đăng ký các đề tài cấp cao như đề tài trọng điểm, đề tài cấp Bộ.

Sau 5 năm hoạt động, nhóm PCF cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, đạt được nhiều thành tích trong đào tạo và nghiên cứu. Giai đoạn 2023-2026 sắp tới là giai đoạn hoạt động sau khi nhóm kiện toàn và bổ sung thành viên, vì vậy nhóm cần tập trung hơn nữa để thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Tin bài: Vân Anh - BTT KHTN

 

 

Tin liên quan