Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu, bán tổng hợp và chuyển hóa 8-(3-metylfuroxan-4-yl)-5,6-dimetoxy-2-metylquinolin và axit [7-metoxi-5-(2-metylfuroxan-4-yl) quinolin-8-yl] axetic từ eugenol thu nhận từ tinh dầu hương nhu (Ocimum sanctum L.) của Việt Nam” do TS. Trịnh Thị Huấn - Giảng viên khoa Khoa học Tự nhiên làm chủ nhiệm đề tài

12/8/2022 9:02:57 PM
Sáng ngày 07/12/2022, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội; Hội đồng KH&CN cấp Bộ đã tổ chức họp, đánh giá nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu, bán tổng hợp và chuyển hóa 8-(3-metylfuroxan-4-yl)-5,6-dimetoxy-2-metylquinolin và axit [7-metoxi-5-(2-metylfuroxan-4-yl) quinolin-8-yl] axetic từ eugenol thu nhận từ tinh dầu hương nhu (Ocimum sanctum L.) của Việt Nam”. Đề tài do TS. Trịnh Thị Huấn - Giảng viên khoa Khoa học Tự nhiên làm chủ nhiệm và Trường Đại học Hồng Đức là đơn vị chủ trì.

Tham dự buổi nghiệm thu có PGS.TS. Phan Minh Giang, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội - Chủ tịch Hội đồng cùng 6 thành viên Hội đồng; đại diện phòng QLKH&HTQT Trường Đại học Hồng Đức; thành viên nhóm nghiên cứu của đề tài.

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202212/Images/1-20221208072232-e.png

TS. Trịnh Thị Huấn - Giảng viên khoa Khoa học Tự nhiên, chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu chính của đề tài.

 

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Trịnh Thị Huấn đã trình bày những kết quả nghiên cứu chính cũng như các sản phẩm đạt được của đề tài. Theo đó, đề tài đã tách được eugenol từ tinh dầu hương nhu với độ tinh sạch cao, tổng hợp được 22 hợp chất mới chứa đồng thời dị vòng quinoline và dị vòng furoxan từ eugenol thu nhận từ tinh dầu hương nhu (Ocimum sanctum L.); nghiên cứu khả năng kháng vi sinh vật kiểm định và kháng ung thư của các chất tổng hợp được; xây dựng được 01 quy trình tách chiết eugenol và 01 quy trình tổng hợp vòng quinoline chứa vòng furoxan và các dẫn xuất, nghiên cứu cấu trúc các hợp chất tổng hợp được.

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202212/Images/2-20221208072305-e.png

PGS.TS. Phan Minh Giang - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Chủ tịch Hội đồng phát biểu chủ trì Hội đồng nghiệm thu đề tài

Các thành viên Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài với 7/7 phiếu đồng ý thông qua, đồng thời khẳng định đây là một công trình khoa học nghiêm túc, công phu, có giá trị khoa học, đặc biệt có khả năng ứng dụng vào thực tiễn cao. Kết quả nghiên cứu của đề tài sau khi hoàn thiện có tính khả thi, có thể được chuyển giao cho các cơ sở nghiên cứu ứng dụng tách chiết cũng như tổng hợp các chất ứng dụng về hóa dược phục vụ đời sống. Ngoài ra, đề tài còn đào tạo thành công 02 thạc sĩ chuyên ngành Hóa hữu cơ năm 2020, đã công bố 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành (01 bài trên tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục SCI, 01 bài báo trên tạp chí trong nước)Các sản phẩm trên đều được thành viên trong Hội đồng đánh giá có vượt trội yêu cầu về số lượng và chất lượng.

Kết quả nghiên cứu là cơ sở thực hiện các nghiên cứu tổng hợp các dị vòng tương tự, là tài liệu bổ ích cho các nhà khoa học nghiên cứu về tổng hợp dị vòng, các nhà dược học, các học viên sinh viên quan tâm.

 

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202212/Images/3-20221208072317-e.png

TS. Trịnh Thị Huấn và các thành viên trong nhóm nghiên cứu chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng nghiệm thu

Tin và bài: GV Lê Thị Hoa – BM Hóa học

Tin liên quan