Danh sách Ban Thư ký Liên chi Hội sinh viên khoa Khoa học Tự nhiên năm học 2021 -2022

5/30/2022 4:02:20 PM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

      Thanh Hóa, ngày 11 tháng 10 năm 2021  

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ BTK LIÊN CHI HỘI

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

STT

Họ và tên

Chi hội

Ghi chú

1

TS Nguyễn Thị Ngọc Mai

CĐCB

Trưởng BTK

2

Thiều Khánh Linh

K22 – ĐHSP Toán CLC

Phó BTK

3

Dương Ánh Nguyệt

K23 – ĐHSP Toán

Ủy viên

4

Quản Thị Diễm

K22 – ĐHSP Toán

Ủy viên

5

Nguyễn Thị Phức

K23 – ĐHSP Hóa

Ủy viên

6

Lê Trịnh Thảo Vi

K23 – ĐHSP Toán CLC

Ủy viên

7

Nguyễn Trà My

K23 – ĐHSP Vật lý CLC

Ủy viên

8

Lê Quang Huy

K23 – ĐHSP Vật lý

Ủy viên

 

 

 

Người lập danh sách

Trưởng BTK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Nam Dương