CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH GIAI ĐOẠN  2021-2025.

2/16/2022 9:55:49 AM

 

I. Hướng nghiên cứu của ngành Vật lý

1. Nhóm nghiên cứu về phương pháp giảng dạy Vật lý:

Nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với các đối tượng học sinh, sinh viên; Tiếp cận các nội dung và phương tiện dạy học hiện đại;

2. Nhóm nghiên cứu về Vật lý công nghệ nano:

Nghiên cứu về các hệ bán dẫn thấp chiều, các bài toán về hiện tượng vận chuyển trong các hệ bán dẫn thấp chiều;

Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến thời gian sống vận chuyển và thời gian sống lượng tử trong các hệ thấp chiều; Nghiên cứu các cơ chế tán xạ xảy ra trong các hệ bán dẫn.

3.  Nhóm nghiên cứu về Quang lượng tử:

Nghiên cứu các thăng giáng lượng tử của các hệ quang học phi tuyến kiểu Kerr.

Nghiên cứu các hệ quang học phi tuyến.

Nghiên cứu về sợi tinh thể quang tử và các ứng dụng trong y học, công nghệ y sinh.

II. Hướng nghiên cứu của ngành Sinh học (BM Thực vật & Động vật)

 1. Các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính

Nghiên cứu khai thác, sàng lọc các hợp chất thiên nhiên (các chất có hoạt tính sinh học) từ tài nguyên sinh vật ở đất liền, dưới biển và vi sinh vật đặc biệt là từ các dược liệu bản địa nhằm tạo các chế phẩm sinh học ứng dụng trong nông, lâm, ngư nghiệp ( các chất bảo quản, các loại thuốc trừ sâu, phân bón sinh học, thảo dược dùng cho động vật thủy sản …), y dược  (cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp dược…)

 1.  Bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen quí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
 2.  Ứng dụng công nghệ sinh học trong nông, lâm, ngư nghiệp, y dược và bảo vệ môi trường: Nghiên cứu sử dụng các enzyme dùng trong nông, lâm, ngư nghiệp, y dược và bảo vệ môi trường; công nghệ gen và tế bào trong trồng trọt.
 3. Nghiên cứu phương pháp giảng dạy Sinh học:

Nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với các đối tượng học sinh, sinh viên; Tiếp cận các nội dung và phương tiện dạy học hiện đại;

III. Hướng nghiên cứu của ngành Toán học

 1.  Lý thuyết Vành và Môđun
 2. Chuyển đổi số và phương pháp dạy học toán 
 3. Lý thuyết xấp xỉ.
 4.  Phương trình đạo hàm riêng.

IV. Hướng nghiên cứu của ngành Hóa học: 

 1. Nghiên cứu về hóa học các hợp chất thiên nhiên.
 2. Nghiên cứu về tinh dầu.
 3. Nghiên cứu về tổng hợp các hợp chất hữu cơ.
 4. Nghiên cứu về phức chất.
 5. Nghiên cứu về vật liệu, xử lý và bảo vệ bề mặt vật liệu.