Giảng viên ngành Toán tham dự Hội nghị Toán học toàn quốc lần thứ X, năm 2023

8/14/2023 7:51:10 AM
Từ ngày 08-12 tháng 8 năm 2023, đoàn giảng viên ngành Toán của trường Đại học Hồng Đức đã tham dự và báo cáo khoa học tại Hội nghị Toán học Toàn quốc lần thứ X.

Hội nghị Toán học toàn quốc là hoạt động khoa học lớn nhất của cộng đồng Toán học Việt Nam, được tổ chức 5 năm một lần. Hội nghị là diễn đàn để các nhà nghiên cứu, ứng dụng và giáo dục toán học trên cả nước trình bày những thành tựu khoa học của mình trong vòng 5 năm gần đây. Đây cũng là dịp để cộng đồng Toán học Việt Nam, cả trong và ngoài nước, tham gia trao đổi và đóng góp ý kiến về những vấn đề thời sự, cấp thiết đối với sự phát triển Toán học của đất nước. Hội nghị Toán học toàn quốc lần thứ X được tổ chức tại trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà nẵng, TP. Đà Nẵng từ 08/8/2023 đến 12/8/2023 với hai nội dung chính là Hội nghị khoa học và Đại hội đại biểu Hội Toán học Việt Nam. Nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học Toán học, thảo luận các hướng nghiên cứu và công bố các kết quả nghiên cứu mới nhất của giảng viên ngành Toán, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức đã cử đoàn giảng viên gồm 07 giảng viên Toán tham dự, báo cáo  khoa học tại hội nghị Toán học toàn quốc năm 2023 gồm: TS. Lê Xuân Dũng, TS. Lê Anh Minh, TS. Nguyễn Văn Lương, Ths. Lê Thị Oanh, Ths. Trương Thị Hiền, Ths. Nguyễn Thị Thu và Ths. Lê Huy Vũ.  Tại hội nghị lần này, các báo cáo của các giảng viên ngành Toán tập trung trình bày các kết quả mới mang tính thời sự của Toán học liên quan đến: Đại số-lý thuyết số, lý thuyết hệ động lực vô hạn chiều (tất định và ngẫu nhiên).  Sau đây là một số hình ảnh của giảng viên ngành Toán của trường Đại học Hồng Đức tại hội nghị Toán học toàn quốc lần thứ X.

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/screenshot-2023-08-14-073515-20230814074224-e.png

Các giảng viên ngành Toán tham dự Hội nghị toán học toàn quốc lần thứ X chụp ảnh lưu niệm

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/screenshot-2023-08-14-074440-20230814074507-e.png

 TS. Lê Xuân Dũng trình bày báo cáo “Regularity of  symbolic powers of monomial ideals”

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/screenshot-2023-08-14-074600-20230814074611-e.png

TS. Lê Anh Minh trình bày báo cáo “Asymptotic periodic solutions of  differential equations with infinite delay”

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/screenshot-2023-08-14-074720-20230814074814-e.png

Ths. Lê Thị Oanh trình bày báo cáo “Exponentially bounded C-semigroup and the Cauchy

initial value problems in complete random normed modules”

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/screenshot-2023-08-14-074746-20230814074956-e.png

Ths. Lê Huy Vũ trình bày báo cáo “Finite-region boundedness and (Q, S, R)-dissipativity of 2-D singular Roesser systems with mixed time-varying delays”

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/screenshot-2023-08-14-074700-20230814075027-e.png

Ths. Trương Thị Hiền trình bày báo cáo “Regularity of symbolic powers of square-free monomial ideals”

 

Tin liên quan