Khám phá đa dạng sinh học – Phát hiện vùng phân bố mới của loài Cá lưỡng ống Nemipterus marginatus ở vùng cửa sông ven biển tỉnh Thanh Hóa

10/21/2022 3:13:28 AM
Khám phá đa dạng sinh học – Phát hiện vùng phân bố mới của loài Cá lưỡng ống Nemipterus marginatus ở vùng cửa sông ven biển tỉnh Thanh Hóa

Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Hồng Đức đã phát hiện và ghi nhận phân bố của loài Cá lưỡng ống Nemipterus marginatus (Valenciennes, 1830) ở vùng cửa sông, ven biển của tỉnh Thanh Hóa. Nghiên cứu này một lần nữa đã khẳng định tính đa dạng sinh học của vùng cửa sông ven biển và những tiềm năng về đa dạng sinh học còn chưa được khám phá hết. 

 

Cá lưỡng ống Nemipterus marginatus thuộc họ Cá lượng Nemipteridae, gồm những loài cá phổ biến và có giá trị cao về dinh dưỡng, mang lại giá trị kinh tế lớn cho nghề khai thác cá. Cho đến nay ở các vùng cửa sông, ven biển của Việt Nam đã ghi nhận 12 loài trong họ Nemipteridae. Trong đó, loài Cá lưỡng ống Nemipterus marginatus mới ghi nhận phân bố đến vùng biển phía nam và nam trung bộ của Việt Nam. Theo bản đồ phân bố của loài trên thế giới (Fishbase, IUCN 2022), loài này chưa được ghi nhận có phân bố ở Việt Nam. Vì vậy, việc công bố về vùng phân bố của loài Nemipterus marginatus ở Việt Nam với vị trí ghi nhận cụ thể ở vùng cửa sông Mã và vùng biển ven bờ xã Hải Bình là một trong những phát hiện quan trọng, khẳng định sự phân bố của loài ở Việt Nam, đồng thời là dẫn chứng cho sự phân cư, mở rộng vùng phân bố của các loài động vật. 

 

Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Checklist - chuyên công bố các kết quả nghiên cứu về đa dạng sinh học. 

https://checklist.pensoft.net/article/83169/

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202210/Images/ca-luong-20221021064133-e.jpg

Loài Cá lưỡng ống Nemipterus marginatus

 

Tin bài: Hoàng Ngọc Thảo – Bộ môn Sinh học

Tin liên quan