Trang tin tháng 11 và triển khai các hoạt động tháng 12

11/28/2022 6:49:09 AM
Hòa chung với không khí thi đua lập thành tích chào mừng 40 năm ngày thành lập nhà giáo Việt Nam 20/11/1982-20/11/2022, bộ môn Sinh học Khoa Khoa học Tự nhiên đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, chất lượng trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 Tất cả CBGV trong bộ môn tổ chức tốt các phòng trào “Giờ giảng tiêu biểu”, “khoa học và cuộc sống”, “Thầy nhiệt huyết-trò tích cực”… nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đưa khoa học vào thực tiễn cuộc sống. Bên cạnh đó, ngày 07/11/2022, Bộ môn Sinh học đã tổ chức cho học viên cao học K14 chuyên ngành Thực vật học gồm 11 học viên báo cáo thành công đề cương luận văn thạc sĩ. Hội đồng khoa học cũng như các chuyên gia đánh giá cao các hướng nghiên cứu của 11 học viên; các hướng nghiên cứu phù hợp với chuyên ngành đào tạo và có tính thời sự, tính khoa học cao với sự đa dạng của nội dung nghiên cứu, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Tất cả các học viên đã được tiếp thu những ý kiến góp ý của Hội đồng khoa học, của các nhà chuyên môn và hoàn thiện đề cương luận văn theo đúng tiến độ.

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202211/Images/bao-ve-luan-van-thac-si-20221128064723-e.jpg

Học viên: Nguyễn Thế Lợi báo cáo đề cương luận văn Thạc sĩ

 

Đối với chương trình đào tạo đại học Sư phạm tự nhiên, đại học Sư phạm sinh học, bộ môn đã tổ chức xây dựng, đóng góp phản biện, rà soát cập nhật bổ sung và phê duyệt cho tất cả các đề cương chi tiết học phần theo qui định mới. Nội dung cốt lõi của bài giảng cũng được triển khai góp ý và phê duyệt, tạo điều kiện để giảng viên kiến tạo bài giảng linh hoạt phù hợp với từng đối tượng và mục tiêu lên lớp.

Công tác nghiên cứu khoa học và sinh hoạt chuyên môn nghiệp vụ được bộ môn duy trì chất lượng và hiệu quả. Bộ môn tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học theo hướng ứng dụng gắn kết khoa học vào cuộc sống, gắn kết thiên nhiên vào cuộc sống và đổi mới PPGD theo hướng phát triển năng lực của người học.

Sang tháng 12, nhiệm vụ trọng tâm của bộ môn là tổng kết học kỳ 1 năm học 2022-2023, nghiêm túc đánh giá, phân tích các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của bộ môn, chất lượng học tập của sinh viên. Phát huy ưu điểm, tìm ra các biện pháp khắc phục tối đa những hạn chế trong học kỳ 1. Tiếp tục triển khai, hướng dẫn cho 11 học viên cao học K14 chuyên ngành Thực vật học thực hiện các nội dung nghiên theo kế hoạch đã đặt ra, tích cực thực hiện các buổi sinh hoạt chuyên môn học thuật, thảo luận, seminar… nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học./. 

BBT

Tin liên quan