Tổ chức liên chi đoàn

5/28/2022 4:46:33 PM

DANH SÁCH VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Nhiệm kỳ: 2022 - 2024

 

TT

Họ Tên

Chức vụ

Phụ trách

1

Lê Nam Dương

Bí thư

Phụ trách chung

2

Nguyễn Thị Ngọc Mai

P. Bí thư

Thi đua khen thưởng, NCKH

3

Lê Trịnh Thảo Vi

P. Bí Thư

Hồ sơ, Tài chính, Phát triển Đảng

4

Lê Xuân Hoàng

UVBTV

SV tình nguyện

5

Vũ Ngọc Anh

UVBTV

NCKH

6

Lê Thị Hải Vân

BCH

Hồ sơ, ghi biên bản họp

7

Dương Thị Ánh Nguyệt

BCH

SV tình nguyện

8

Nguyễn Văn Tuấn

BCH

Câu lạc bộ SV

9

Lê Đình Trường

BCH

Câu lạc bộ SV

10

Nguyễn Thị Phức

BCH

Hồ sơ, ghi biên bản họp

11

Lê Thị Thu Hương

BCH

Phát triển Đảng

12

Phạm Nguyễn Hưng

BCH

SV tình nguyện

13

Nguyễn Xuân Đức Anh

BCH

Phát triển Đảng

14

Vũ Đức Thiện

BCH

Câu lạc bộ SV

15

Vũ Thanh Thảo

BCH

NCKH

 

 Tin và bài: Lê Nam Dương