THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỐI VỚI CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

3/10/2023 5:35:57 AM
Trong khuôn khổ của việc triển khai đề tài nghiên cứu khoa học, nhóm nghiên cứu triển khai hội thảo khoa học: "Hệ thống giải pháp phù hợp nhằm nâng cao năng lực xây dựng và sử dụng bộ đồ dùng dạy học (mẫu vật, tranh ảnh, mô hình, video... ) cho giáo viên sinh học THCS trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa"

Tin liên quan