THỰC HÀNH, THÍ NGHIỆM TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN SINH HỌC

10/30/2022 11:19:36 PM
Sinh học là ngành khoa học nghiên cứu về sự sống, cụ thể là tập trung nghiên cứu các cơ thể sống, mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau và với môi trường. Đây là ngành khoa học có nhiều kiến thức liên quan đến thực hành, thí nghiệm. Do đó, thực hành có vị trí và vai trò quan trọng trong dạy học bộ môn Sinh học.

Bài thực hành yêu cầu người học phải thực hiện một chuỗi các thao tác, gồm tiến hành thí nghiệm; quan sát, so sánh; thực nghiệm để tìm hiểu kiến thức mới, củng cố kiến thức đã có hoặc vận dụng kiến thức Sinh học vào cuộc sống. Qua đó giúp người học tìm tòi phát hiện, chiếm lĩnh tri thức; quan trọng hơn là rèn luyện cho người học phương pháp nghiên cứu khoa học để chiếm lĩnh nguồn tri thức, qua đó hình thành cho người học những kỹ năng thực hành, phát triển tư duy và phương pháp nghiên cứu sinh học.

Như vậy có thể thấy thực hành vừa là phương pháp để tổ chức hoạt động nhận thức cho người học, rèn luyện kỹ năng, phát triển tư duy thực hành khoa học, hình thành ý thức, kỹ năng vận dụng kiến thức sinh học vào thực tiễn cuộc sống; vừa là mục đích, nội dung, phương tiện dạy học sinh học.

Dạy học thực hành góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Sinh học ở trường phổ thông, chính vì vậy trong quá trình đào tạo, bộ môn Sinh học, khoa KHTN, trường Đại học Hồng Đức luôn chú trọng đến hoạt động thực hành, thí nghiệm của sinh viên ĐHSP Sinh học.

Một số hình ảnh sinh viên lớp ĐHSP Sinh học – K24

trong giờ thực hành quan sát động vật nguyên sinh

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202210/Images/anh-1-20221030111654-e.jpg

GV. TS. Đậu Quang Vinh hướng dẫn sinh viên làm thực hành

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202210/Images/anh-2-20221030111721-e.jpg
Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202210/Images/anh-3-20221030111722-e.jpg
Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202210/Images/anh-4-20221030111721-e.jpg

 

Sinh viên đang làm thí nghiệm, quan sát động vật nguyên sinh dưới kính hiển vi

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202210/Images/anh-6-20221030111722-e.jpg
Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202210/Images/anh-3-20221030111722-e.jpg
Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202210/Images/anh-7-20221030111721-e.jpg
Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202210/Images/anh-5-20221030111721-e.jpg
Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202210/Images/anh-4-20221030111721-e.jpg

Kiểm tra kết quả thực hành của sinh viên

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202210/Images/anh-7-20221030111721-e.jpg

 

Tin liên quan