Khám phá đa dạng sinh học – Ghi nhận phân bố của loài Cá chạch lửa Leptobotia pellegrini ở Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An

9/30/2022 11:16:06 AM
Một khảo sát gần đây của các nhà nghiên cứu sinh học đến từ Đại học Hồng Đức và Đại học Vinh trên vùng sinh quyển tây Nghệ An cho ta một kết quả thú vị. Đây là một ghi nhận mới về loài Leptobotia pellegrini Fang, năm 1936 từ Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An, Việt Nam, dựa trên 25 mẫu vật thu được ở suối Kiền (sông Cả), huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Các đặc điểm logic về hình thái của những mẫu vật này đã được xác nhận dựa trên mô tả về loài này bởi Fang (1936). Dữ liệu mới dược mở rộng phạm vi địa lý của loài về phía nam khoảng 650 km tính từ sông Gâm (Na Hang, tỉnh Tuyên Quang), Việt Nam.

Cá chạch lửa Leptobotia pellegrini có rất nhiều giá trị khác nhau, trong đó được sử dụng nhiều để làm cảnh do có màu sắc đẹp. Loài cá này có phân bố hạn chế, chủ yếu ở Trung Quốc. Trước đây cũng được ghi nhận ở phía bắc của Việt Nam (sông Hồng). Nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Hồng Đức và Đại học Vinh đã phát hiện và ghi nhận phân bố của loài cá này ở khu Dự trữ Sinh quyển miền Tây Nghệ An. Đây là khu vực phân bố xa nhất về phía nam của loài đến thời điểm hiện tại. Việc phát hiện phân bố của loài là nghiên cứu có giá trị cao về khoa học, là bằng chứng cho sự phân cư của các loài động vật, đồng thời cũng góp phần khẳng định giá trị của Khu Dự trữ Sinh quyển miền Tây Nghệ An, một trong những khu vực có tính đa dạng sinh học cao của Việt Nam.

Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Checklist - chuyên công bố các kết quả nghiên cứu về đa dạng sinh học.

https://checklist.pensoft.net/article/87632/

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/anh-qr-20220930111555-e.jpg
Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/leptobotia-pellergini-20220930111508-e.jpg

Loài Cá chạch lửa Leptobotia pellergini

 

Tin bài: Hoàng Ngọc Thảo – Bộ môn Sinh học

Tin liên quan